Opšti uslovi o iznajmljivanju, korišćenju i ugovor podzakupu apartmana na određeni vremenski period


1. Zaključen izmedju:

ZAKUPODAVCA: Chillout d.o.o., Majke Jevrosime 48/7, 11030 Beograd, Republika Srbija, na dalje Chillout Apartmani Beograd, na dalje: Chillout. 
Registracioni podaci: Tekući broj računa AIK Banka: 105-0000002205305-96 PIB: 108463374 Matični broj: 21004731 Sedište: Majke Jevrosime 48/7, 11030 Beograd.

ZAKUPCA: [Klijent] , [adresni podaci] , [Grad]. [Broj Dokumenta] [JMBG]

koji će nekretninu koja je predmet zakupa koristiti kao apartmanski smeštaj bez daljih prava reizdavanja ili korišćenja u komercijalne namene na ograničen period (na dalje termin boravka) od datuma  [datum od ]   do  [datum do], nakon kojeg ce napustiti prostorije koje je koristio.

OSNOVNE DEFINICIJE

rezervacija : Na dalje referensa odnosu izmedju zakupodavca i zakupca.

potvrdjena rezervacija: rezervacije sa prethodnim obavestenjem da gost potvrdjuje dolazak i pristaje da fakturisanje i naplatu usluge za zatražen objekat po gore navedenom terminu boravka.

promena rezervacije: bilo kakva promena početnom datumu ili datumu prekida odnosa.

otkazivanje rezervacije ili raskid: prekid tokom borvaka ili usred rezervacije ili prethodna najava prekida rezervacije.

1. Produžavanje boravka gosta je moguće, ukoliko je odobreno od strane vlasnika apartmana i u recepciji blagovremeno izvrši doplatu za period koji je produžen.

OTKAZIVANJE ILI PROMENE REZERVACIJA

2. Gost može otkazati rezervaciju i ostvariti povraćaj novca u celosti, ukoliko je otkazivanje izvršeno blagovremeno, odnosno dan ranije (24h) u odnosu na početak dogovorenog termina boravka. Otkazivanje rezervacije na dan početka termina boravka će biti naplaćeno u potpunosti u iznosu predračuna i/ili fakture usluge. Povraćaj dela usluge naplaćene je moguć isključivo prema odluci menadžmenta.

3. Svi boravci se odobravaju prema odluci vlasnika apartmana ili koordinatora apartmanskog smeštaja. Koordinator smeštaja zadržava pravo promene ili otkazivanja bilo koje rezervacije u delu ili celosti bez ikakve prethodne najave u slučaju više sile ili nepredvidjenih organizacionih faktora.

4. U slučaju neadekvatnog ponašanja - ophodjenja gostiju, otkrivenih nedostataka u identifikacionim dokumentima potencijalnih gostiju na početku ili eventualno otkrivenih tokom bravka Chillout i njegovi predstavnici u takvom slučaju neće imati ikakvih daljih obaveza.

OBEŠTEĆENJE I DODATNE USLUGE
4. Klijent-gost je upoznat sa pravilima kuće i prihvata ih (dostupni na javnom web sajtu www.chilloutapartmani.com).

5. Klijent potvrdjuje da oslobadja Chillout ili njihove predstavnike od bilo kakvih tereta štete po osnovu otkaza rezervacija ili neočekivanih promena u karakteru usluge smeštaja. Klijent potvrdjuje da internet, struja, voda, klima uredjaj ili druge pomoće sprave ili usluge ne čine sastavni deo smeštajne usluge koja je predmet ovog ugovor i da ni na koji način nije dopunski naplaćena, te je pouzdanost gore navedenih predmet uobičajenih smetnji koje se mogu desiti javnim komunalnim usluga. Klijent oslobadja zakupodavca od svake odgovornosti ili tereta odštete u slučaju nestanka istih.

6. Chillout i/ili svi asocirani vlasnici apartmana zadržavaju puno pravo raskida pružanja usluga kao i diskreciono zadržavanje depozita i-ili kompletnih naplaćenih usluga u slučaju sledećih prestupa ili povreda ovog ugovora:

a)  održavanja bilo kakvih dogadjaja ili organizovanje bilo kakvih grupacija gostiju koja prevazilazi predvidjeni ili ugovoreni broj prijavljenih gostiju-klijenata. odnosno:  boravak većeg broja klijenta od broja prijavljenih pri potpisivanju ugovora. 

b) Svaka organizacija dogadjaja javnog karaktera je zabranjena bez izričite pismene dozvole. 

c) Sve komercijalne aktivnosti od strane gostiju su zabranjene bez izrečite pismene dozvole i ugovora koji bi regulisao tu oblast.

d) Snimanje objekata u bilo kom kapacitetu namenjen za širu distribuciju je izričito zabranjen.

e) Nepoštovanje kućnog reda i uznemiravanje ostalih stanara u zgradi.

f) Nezakonitih aktivnosti.

POLITIKA PRIVATNOSTI

7. Chillout Apartmani Beograd koristi AES 256-bit enkripciju kako bi čuvali vaše podatke i koristi enkriptovane putanje komuniciranja, skladištenja i precesiranja vaših podataka, izuzeci su: e-mail poruke i telefonski-mobilni pozivi. Nakon odredjenog roka, digitalne komunikacije, fotografije, snimljene aktivnosti i rezervacioni podaci se trajno, nepovratno, brišu osim za one namenjene za potrebe propisane zakonskom regulativom. 

8. Chillout Apartmani Beograd se ogradjuje od bilo kakve moguće štete ili odgovornosti nastale kroz eventualno, moguće, kompromitovanje bilo kojih od naših elektronskih ili fizičkih arhiva ili servisa od strane trećih lica putem nezakonitih aktivnosti. Podaci o apartmanskim korisnicima se mogu koristiti u svrhe krivične istrage bez vaše prethodne saglasnosti ili uz adekvatno podržanom sudskom naredbom. Činom rezervisanja i/ili upita apartmanskog smeštaja prihvatate da vaši podace se mogu čuvati u bazama ličnih podataka i bezuslovno, dajete dozvolu procesiranja vaših podataka u neograničenom periodu u skladu sa važecim propisima u Republici Srbiji, i Evropskoj Uniji (u skladu sa Evropskom Data Retention Directive 2006/24/EC i EU General Data Protection Regulation 2016/679 - GDPR.) 

9. Eventualni bezbednosni audio video zapisi ili snimljeni razgovori pri interakciji sa našim agentima, zaposlenima ili vlasnicima apartmana (u našim poslovnim prostorima ili u kombinacija sa našim zakupljenom telekomunikacionom infrastrukturom) se mogu koristiti za bilo koje eventualne svrhe interne ili spoljašnje upotrebe: na primer kontrole kvaliteta , od strane Chillout. Osim ukoliko ste drugačije obavešteni, telefonski pozivi i interakcija sa našim osobljem tokom telefonskom postupka rezervacije se ne snima. Izričito se zabranjuje snimanje audio sadržaja bez prethodnog obaveštenja.

ULASCI & IZLACI (tzv. CHECK IN/CHECK OUT)

10. Način i mesto zaključenje poslovnog ugovora izmedju preduzeća Chillout i gore pomenutog klijenta:

Potpisivanje ugovora i preuzimanje ključeva od apartmana isključivo se vrši u recepciji od 14:00h– 18:00h. Izlazak iz apartmana je u periodu od 09:00h – 11:00h. Adresa recepcije i poslovne jedinice zadužene za usluge: Kraljice Natalije 15/3A, Savski Venac, Beograd

Ukoliko gost želi da napusti stan pre 11h ili posle 11h u obavezi je da nas blagovremeno obavesti, kako bismo izvrsili primopredaju depozita i/ili razrešenje ugovora, kao i sam pregled stanja apartmana. 

11. Potpisivanjem ovog ugovora, gost daje saglasnost da ukoliko iz bilo kog razloga nije bio u mogućnosti da se na vreme iznese svoje lične stvari iz apartmana, vlasnk može da spakuje i prenese predmete (stvari) u recepciju ili drugu interno propisano lokaciju za skladištenje imovine gostiju.

12. Gost ih može preuzeti uz novčanu nadoknadu u iznosu od 3000RSD za usluge transporta i skladištenje stvari. Usluga skladištenja se tarifira dopunski po danu u iznosu od 100RSD po danu nakon tri dana od dana prekid ugovora. Gost pristaje da mu lične stvari neće biti vraćene dok u potpunosti ne izmiri dugovanja prema Chillout u bilo kom smislu ovog ugovora. 

PRAVILA  & PRIMENA DOPUNSKIH MERA NAPLATE USLUGA

13. Chillout zadržava pravo naplata naknadnih usluga u slučaju povrede ovog ugovora po osnovama iz člana 6, kao i uslugama koje su dopunski preduzete u slučaju da je gost napustio apartman-stan u stanju suprotnom u kome ga je i preuzeo. Klijent potpisom ovoga ugovora potvrdjuje obavezu prema računima koji se i naknadno obračunaju u skladu sa sledećim predvidjenim situacijama: šteta, prekoračenja perioda boravka, kradja, nestanak inventara apartmana. Svi navedeni iznosi u EUR se računaju u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dana obračuna usluge.

 

14. Situacije koje predvidjaju naplatu usluga ili gde je potrebno da klijent obešteti zakupodavca (Chillout) : 

a) Fizička (materijalna) šteta – izgubljeni ključevi, slučajna ili namerna pričinjena šteta prvobitnom stanju apartmana-stana, ekstremno neuredno stanje apartmana (zaprljani zidovi, posteljina, peškiri.) Nedostatak ili kradja inventara apartmana-stana.

b) Prisustvo ili tragovi kućnih ljubimaca – boravak kućnih ljubimaca nije dozvoljen u apartmanima i predstavlja osnov za raskid ugovora i otkazivanje usluga.

c) Boravak većeg broja gostiju od broja prijavljenih pri potpisivanju ugovora.

d) Okupljanje većeg broja neprijavljenih osoba u apartmanu u svrhu zabava, prezentacija, slavlja.

e) Nepoštovanje kućnog reda i uznemiravanje ostalih stanara u zgradi.

f)  Zadržavanje gostiju i ličnih predmeta u apartmanu duže od dogovorenog vremena, čime se ometa pristup osoblja.

g) Posledice nelegalnih radnji ili šteta usled posledica nezakonskih aktivnosti.

NADLEŽNOSTI SUDOVA

15. Obe strane su se sporazumele tokom trajanja ovog ugovora i nakon prestanka pruženih usluga da se klijent-korisnik trajno odriče bilo kakvih prava žalbe ili zahteva obeštećenja po bilo kojoj osnovi ka agenciji Chillout Apartmani Beograd.

16. a) Obe strane ovog ugovora su saglasne da nadležni sud u slučaju spora bilo kakve vrste će biti Prvi Osnovni Sud u Beogradu, Republika Srbija. Ugovorne strane su se sporazumele da eventualne sporove po ovom ugovoru rešavaju međusobnim dogovorom i/ili mirnim putem, a u nemogućnosti istog pred Prvim Osnovnim Sudom u Beogradu.

b) Ovo izdanje ugovora iskljucuje sva ranija izdanja

OBAVEŠTENJE O OSIGURANJU I ŠTETE U VEZI LIČNE IMOVINE

17. Tokom Vašeg boravka u apartmanu CHILLOUT vas ne pokriva sa bilo kakvim osiguranjem, niti vas štiti protiv bilo kakvih eventualnih šteta pretpljenih tokom vašeg boravka. Preporučujemo da putujete sa putnim osiguranjem. Samim postupkom rezervisanje klijent bezuslovno oslobadja Chillout i izričito ogradjuje od bilo kakve odgovornosti ka njegovim ličnim stvari, tokom vašeg ugovorenog boravka u apartmanima pod našim menadžmentom ili pokriljem. Chillout ni na koji način ne garantuje na sadržaj ili bezbednost apartmana tokom vaše upotrebe. Ne ostavljajte vaše vredne stvari u apartmanima tokom vašeg odsustva.

Podaci o rezervaciji
Apartman; Adresa apartmana; Boravak Od - Do ; Broj noćenja;
Ime i Prezime Gosta; LK/Pasoš ; JMBG / Adresa / Telefon

Zakupodavac apartmana      

______________________

Zakupac apartmana    

______________________
2019U1 AX